Aslen Horasanlı bir Türk'tür. Genellikle 13. yüzyılın başlarında yaşadığı söylense de 14. yüzyılın ortalarında yaşadığına dair söylentiler de vardır. Bununla birlikte kaynaklar, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Konya'ya geldiği konusunda birleşmektedir. 'Dehhân', 'nakışçı anlamına gelir. Sadece din dışı konularda eserler veren ilk dîvân şairidir. Bu yöüyle din dışı dîvân şiirinin kurucusudur. Üslubu sanatlıdır.