Gazel 1

Gazel 1 

Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi

Bende idi bunca yıllar kaddine serv-i revan
Doğrulukla kulluk ettiğiyçün âzâd eyledi

Husrev-i huban eden sen dilber-i şîrîn lebi
Bîsütûn-i aşk içinde beni ferhâd eyledi

Od ile korkutma vâ’iz bizi kim lâ’l-i nigâr
Cânımız bizüm oda yanmaya mu’tâd eyledi

İster isen mülk-i hüsn âbâd ola dâd eyle kim
Padişehler dâd ile mülkini âbâd eyledi

Vezin kalıbı: Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün / Fâilün

Günümüz Türkçesiyle

 

Saki bir kadeh şarap vermekle bizi gamdan kurtardı
Gönlümü neşeye kavuşturduğu için onun da gönlü şen olsun

Servi ağacı sevgilinin boyuna yıllardır kul/ köle idi
Doğrulukla kulluk ettiği için sevgili onu azat eyledi

Ey sevgili şirin dudaklı bir güzel olan seni güzellerin padişahı kılan Tanrı
Beni de aşkın Bîsütun dağı içindeki Ferhat durumuna getirdi

Ey vaiz bizi cehennem ateşiyle korkutmaya kalkma
Çünkü sevgilinin dudağı bizim canımızı ateşte yanmaya alıştırdı

Ey güzellerin padişahı olan sevgili güzellik ülkesinin bayındır olmasını istiyorsan adil ol
Çünkü bütün padişahlar ancak adaletle hüküm sürmek suretiyle ülkelerini bayındır edebilmişlerdir

Diğer Hoca Dehhânî Şiirleri

Gazel 2
Gazel 3

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.