Ahmet Faruk Çamlıbel[2] (18 Mayıs 1898, İstanbul - 8 Kasım 1973, İstanbul), Türk bir şair, siyasetçi, öğretmendi. Hecenin Beş Şairi'nden biridir. Behçet Kemal Çağlar ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nın sözlerini yazmıştır. TBMM’de VIII, IX, X ve XI. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1921 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Çamlıbel, şiire ortaokul yıllarında başladı. İlk şiirleri 1914 yılında "Servet-i Fünun" dergisinde yayımlandı. İlk şiir kitabı olan "Gönülden Gönüle" 1922 yılında yayımlandı. Çamlıbel, şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı. Şiirlerinde, aşk, doğa, memleket ve toplum konularını işledi. Şiirlerinde, milliyetçi ve halkçı bir anlayış benimsedi. Çamlıbel, "Hecenin Beş Şairi" olarak bilinen toplulukta yer aldı. Bu topluluk, hece ölçüsünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulundu. Çamlıbel, şiirin yanı sıra, edebiyat tarihi, deneme ve anı türlerinde de eserler verdi. Edebiyat tarihi alanındaki eserleri arasında "Türk Edebiyatı Tarihi" (1934), "Türk Şiiri Antolojisi" (1945) ve "Türk Edebiyatında Memleketçilik Akımı" (1966) sayılabilir. Deneme alanındaki eserleri arasında "Edebiyat Konuşmaları" (1940), "Kültür ve Edebiyatımız" (1946) ve "Sanat ve Edebiyat Üzerine" (1966) sayılabilir. Anı alanındaki eserleri arasında "Çocukluk ve Gençlik Yıllarım" (1968) ve "Yaşadığım Gibi" (1972) sayılabilir. Çamlıbel, 8 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Çamlıbel'in Şiirlerinde Milliyetçilik ve Halkçılık Faruk Nafiz Çamlıbel, şiirlerinde milliyetçi ve halkçı bir anlayış benimsedi. Şiirlerinde, Türk milletinin tarihini, kültürünü ve değerlerini anlattı. Şiirlerinde, halkın yaşadığı sorunları dile getirdi. Çamlıbel'in milliyetçilik ve halkçılık temalı şiirlerinden bazıları şunlardır: Anadolu'dan Sesler Akdeniz'den Sesler Küçük Asya'dan Sesler Şarkılarımdan Sesler Çamlıbel'in Şiirlerinin Özellikleri Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerinin temel özellikleri şunlardır: Hece ölçüsü: Çamlıbel, şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı. Aşk, doğa, memleket ve toplum konuları: Çamlıbel'in şiirlerinde aşk, doğa, memleket ve toplum konuları işlendi. Milliyetçi ve halkçı anlayış: Çamlıbel, şiirlerinde milliyetçi ve halkçı bir anlayış benimsedi. Halk dili ve şiiri: Çamlıbel, şiirlerinde halk dilini ve şiirini kullandı. Çamlıbel'in Şiirlerinin Önemi Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Hecenin Beş Şairi topluluğunun en önemli temsilcilerinden biri olan Çamlıbel, hece ölçüsünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulundu. Şiirlerinde, Türk milletinin tarihini, kültürünü ve değerlerini anlattı. Şiirlerinde, halkın yaşadığı sorunları dile getirdi. Çamlıbel'in şiirleri, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.