1541 yılında doğmuştur. Celvetiye tarikatının kurucusudur. İyi bir eğitim görmüş, müderrislik yapmıştır. Bursa'da görev yaptığı bir gün gördüğü rüya üzerine Şeyh Üftade'ye intisap etmiştir. Şiirleri sade ve hikemi tarzdadır. 1648 yılında Üsküdar'da vefat etmiştir.