Dîvân-ı İlâhîyât 127

Dilin zikr eyler Allah'ı niçün kalbin olur gâfil
Hudâ her yerde hâzırken nedendir arada hâ'il

Tecellî etse envâr-ı kelâm-ı Semme vechu'llâh
Yanardı cümle mevcûdat olurdu perdeler zâ'il

Olan bu neş'e-i dünyâda Mutû râhına sâlik
Olupdur Küllü şey'in hâlikün sırrı ana hâsıl

Şu kim vahdet şarâbın hazm ede bezm-i şerî'atda
Tarîkatda odur kâmil hakîkatda odur vâsıl

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.