Doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili bilgiler kesin değildir. Fakat Aşık Ömer'in ünü bütün Türk dünyasına yayıl- miş ve ortak aşık sıfatını kazanmıştır. Medrese öğrenimi görmüştür. Hem hece hem aruzla şiirler yazmıştır. Aşık Ömer, Ömer mahlasının yanı sıra Derviş . . Nihanî ve Adli mahlaslarını da kullanmıştır. Aşık Ömer'in Türk şiirine getirdiği yeniliklerden biri de 58 dörtlükten oluşan "Şairnâmesi"dir. Bu şiirinde döneminde ve öncesinde yaşamış olan 47 âşık ve 88 şairden söz etmiştir. Âşık Ömer aynı zamanda İstanbul'un semtlerini anla- tan destanları ve hayvanlarla ilgili uzun destanlarıyla da ünlüdür. Şiirlerinde aşk, tabiat konularının yanı sıra kahra- manlık ve tasavvufla ilgili konuları da işlemiştir.