Coşkun Sular Gibi Çağladım Aktım

Coşkun sular gibi çağladım aktım
Bülbül gibi ah ü efganımız var
Şadırvan atların seyrine baktım
Ahur kapusunda seyranımız var

Akıntıya saldık biz de gemimiz
Çatladı’da mevcud oldu cümlemiz
Kumkapı’da sürdük zevk-ı demimiz
Çok şükür Yezdan’a devranımız var

Ben seni severim ta ki ezeli
Takınmış başına fıstık kazeli
Sereserpe Yenikapu güzeli
Langa kapusunda yaranımız var

Davutpaşa ara yerde yücedir
Samatya’nın safası eyücedir
Narlıkapu hepisinden ücedir
Köşk ü saray ile ünvanımız var

Yedi kule enbiyalar durağı
Silivrikapı’da yanar çırağı
Yenikapu dervişlerin ocağı
Mevlevihaneyle devranımız var

Topkapu kilidin kimse açamaz
Edirnekapısı’na konan göçemez
Eğrikapu’dan üç adam geçemez
Meyyitler elinden efganımız var

Serin olur Ayvansaray havası
Hüma kuşu gibi yüksek yuvası
Balatlılar pirden almış duası
Derler ki yol ile erkanımız var

Fenerliler taşra çıkmaz baslıdır
Küçükleri büyüklerinden usludur
Derler ki aslı bezirgan aslıdır
Kafeslerde dolu mercanımız var

Ne hoş bula Petro kuyusu yerini
Yenikapu iyan etmez sırrını
Ayakapusu’nda gördüm birini
Ağlar ki yangından viranımız var

Cibali’de içtim aşkın dolusun
Baştan başa seyreyledim yalısın
Tüfekçiler zabteylemiş delisin
Unkapanı gibi mizanımız var

Ayazmakapusu’nda dayanda durdum
Odunkapusu’nun darlığın gördüm
Borcu olanlara Hak ede yardım
Zalimlere çengel organımız var

Zindankapusu aşikar olunur
Borcu olanların bağrı delinür
Her ne millet ister isen bulunur
Baba Cafer gibi rindanımız var

Balıkçılar şikarına dolaşur
Müşteriyi aldatmağa uğraşır
Gümrükte de didebanlar savaşur
Üsküdar’dan gelür kervanımız var

Yenicami gibi yoktur dünyada
Barekallah anı yapan üstada
Namazını anda kılan ziyade
Daima okunur Kur’an’ımız var

Bağçekapusu’ndan taşra inince
Yalıköşkü’nün önüne varınca
Topkapu’nun topşarını görünce
Kanlıca’dan gelen kurbanımız var

Padişah-ı aleme kaldı dua
Muammer ola feyziyle ulema
Cümle erbab-ı devlet hep vüzera
Sultan Ahmed gibi bir hanımız var

Aşık Ömer muradın Hak’tan dile
Şair olan bunun ma’nasın bile
Bizden sonra niçe şairler gele
Ko disünler dilde destanımız var

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.