Kayseri kadısı Şemseddin Mehmed'in oğludur. İyi bir eğitim almıştır. İlk eğitiminin ardından Mısır, Şam e Halep'te öğrenim görmüştür. 1381'de tahta çıkmış, 18 yıl sultanlık yapmıştır.Arapça, Farsça, Türkçe eserler yazmıştır. Çok enerjik bir yapıya sahip olan şair, savaştığı zamanlarda bile şiir yazmayı ihmal etmemeiştir. Eserlerinde aşk, yiğitlik, tasavvuf konularını işlemiştir. Tuyuğ türünün kurucusu kabul edilir. Tuyuğlarında sade bir dili vardır. Anadolu Türk şiirinin kurucularındandır. Aruzu Türkçeye uyduran ilk şairlerdendir. Akkoyunlu Devleti ile yaptığı savaşta esir düşmüş, 1399'da idam edilmiştir.