Erzurum'un Tambura köyünde dünyaya gelmiştir. Sevdiği kıza kavuşamaması üzerine birçok şehri gezmiş ve âşık toplantılarına katılmıştır. Şiirlerinde Biçare Emrah ve Şikeste Emrah mahlaslarını da kullanmıştır, Şiirlerinde tabiat, gurbet, kader, tasavvuf gibi konuları işlemiştir.