Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk şair, romancı, deneme yazarı, edebiyat tarihçisi, siyasetçi ve akademisyendir. Cumhuriyet neslinin ilk öğretmenlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar; "Bursa'da Zaman" şiiri ile geniş bir okuyucu kitlesi tarafından tanınmış bir şairdir. Türk edebiyatı için oldukça önemli bir isim olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın detaylı biyografisi şöyle: 1901 de Istanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünü bitirmiştir. Çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisinde Estetik Mitoloji okutmuştur. Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Tanzimat Edebiyatı profesörlüğü sırasında bir süre milletvekilliğine seçilmiştir. Daha sonra Edebiyat Fakültesindeki görevine dönmüştür. 24 Ocak 1962'de İstanbul'da ölmüştür. Şiir kitabı: Şiirler (1961) Romanları ve hikâyeleri: Abdullah Efendinin Rüyaları (1943), Yaz Yağmuru (1955), Huzur (1949), Mahur Beste 1949'da Ülkü dergisinde), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961), Diğer kitapları: Beş Şehir (1946), Istanbul (Yahya K emal, Abdülhak Şinasi ile, 1954-56), Milli Bir Edebiyata Doğru (1940), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, I. cilt 942-56), Tevfik Fikret (1944), Yahya Kemal (1962). Ahmet Hamdi Tanpınar şiirlerine sitemizin arama sekmesinden ulaşabilirsiniz.