Mevlânâ'nın babası Bahaeddin Veled'den ders almıştır. Fıkıh dersi aldığı için 'Fahîh' denmiştir. İlim öğrendiği yıllarda feyze kapılıp dağlara çıkmış, hakkında Mevlânâ'nın büyük bir şair olacağın daha o çocukken bilmiş olduğu yönünde rivayetler vardır. İran kültürünü iyi bilen, medrese tahsili almış bir âlimdir. Coşkun bir mutasavvıftır.