Diriga Çarhırı Elinden Hezaran

Diriga çarhırı elinden hezaran
Ki kılmıştır muattal bunca karan

Bilir misin niçün geldin cihana
Seni kulluğ içün yarattı Sultan

Bu dünyaya niçün pek yapışırsın
Seni andan koparır çarh-ı devran

Bu rızk içün nice teşviş çekersin
Usandı rızk yiyü ağzında dendan

Meğer girip sin içinde yatasın
Beş on arşun bez ile yahud üryan

Ne mağrursun cihanın lezzetine
Nice bir yürüyesin şad ü handan

Kaza yayı ecel okların atar
Sana dahi dokuniser ol oktan

Yıkılırsa bu göklerle bu yerler
Kamusu oliserdir külli viran

Kıyamet kopıcağız bil hakikat
Kelebek gibi dağıla bu insan

Yaradılmış cemil öliserdir
Kalıserdir heman ol Ferd ü Rahman

Yarın anda halayık cem' oliser
Kimi kayguya batmış kimi şadan

Sual eyleyiserler ettiğinden
Tutar azalarını anda lerzan

Bizi korktuğumuzdan kurtar ey Hak
Bize ayruk tapıtma anda hicran

Cemalin bize göster yarın anda
Behakk-ı Mustafa vü mah-ı taban

Gel imdi ol Resul'ün sünnetin tut
Kim anı tutsa olur şah-ı merdan

Bu dünya lezzetine mağrur olma
Bu nefsi beslemegil hemçü hayvan

Ecel camı şarabın çün içesin
Düşesin ayrı kamu dostlarından

Yalınızca yatasın sin içinde
Ne bilem şah m'olursun ya perişan

De imdi bunda anın yarağın gör
Ki sana yari kıla Hayy ü Subhan

İbadet kıl Hak içün gece gündüz
İbadettir bilirsin genc-i pinhan

Kaza-yı asümani çün erişir
Ölüme kimsene olmaz peyendan

Gelecek nesne gelir çare yoktur
Gerek sen yaş yerine ağlağıl kan

Ölüm bir kapıdır geçmek gerektir
Beraber anda sultan ile çoban

Yaradılmış bu şerbetten tadiser
Ulu kiçidürür ol işte yeksan

Bu bir rençtir ki hiç derman bulunmaz
İlaç bulmadılar Bukrat ü Lokman

Ecel sayrulığı çün kim erişe
Tımar etmez ana yüz bin tabiban

Nebi zindan demiştir dünya içün
Nite rahat oliser ehl-i zindan

Diriga kim uçiser kuş kafesten
Diriga kim çürüyiser bu ebdan

Diriga yatiseriz sin içinde
Geçiser üstümüzden nice ezman

Nebi vü hem veli kurtulmadı hiç
Ölüm şerbetin içüp verdiler can

Bize hod ne hesap anlara nisbet
Ecelden kaçmağa yoktürür imkan

Çalabım çün ölüme uğrarız biz
Ayırma son nefesimiz imandan

Pes ölüm haktır elbette ölürsün
Sana imdi e derviş kibr kandan

Tevazu eyle bunda has ü ame
Kim anda olmayasın zar ü giryan

Diğer Ahmed Fakîh Şiirleri

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.