Süleymân Çelebi Şiirleri

15. yüzyılın en ünlü mevlit yazarıdır. İyi bir öğrenim görmüş, ömrünün sonuna kadar Bursa Ulu Camiî baş imamlığı görevinde bulunmuştur. Ünlü eseri '' Vesîletü'n-Necât''tır. Bu eser mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. 732 beyitten oluşur.