Asıl adı Mehmet'tir. İstanbul'a gittiği zamanlarda âşık fasıllarına katılır ve muamma çözer. Saraya karşı kullandığı dilden dolayı İstanbul'dan kaçmak zorunda kalmıştır. Şiirlerinde cinas önemli yer tutar. Şiirlerinde haksızlık, ikiyzüzlülük, bilgisizlik gibi sosyal konuları işlemiştir.