Şiirlerinde; Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve birçok veliye olan bağlılığını dile getirmiştir. Şiirlerinde İslam dininin itikadi yönlerinden çok, bazı Batini inanışları ve bağlı olduğu yolun prensiplerini işlemektedir.