Orhan Şaik Gökyay, 16 Temmuz 1902'de Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğdu. Babası, dönemin ünlü edebiyat öğretmenlerinden Mehmed Cevdet Efendi'ydi. Gökyay, ilk ve orta öğrenimini İnebolu'da tamamladıktan sonra, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Gökyay, mezuniyetinin ardından çeşitli okullarda öğretmenlik ve müdürlük yaptı. 1943-1950 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1967 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Gökyay, edebiyat hayatına şiir ile adım attı. İlk şiiri, 1919 yılında İnebolu'da yayımlanan "Yeni İnebolu" gazetesinde çıktı. Daha sonra, "Yeni Mecmua", "Şiir", "Servet-i Fünun", "Varlık" gibi dönemin önemli edebiyat dergilerinde şiirleri yayımlandı. Gökyay'ın şiirleri, daha çok vatan, tabiat, kahramanlık, yalnızlık gibi temaları işliyor. Şiirleri, aşık tarzı geleneğine uygun, lirik-epik bir özellik taşıyor. Gökyay'ın en önemli şiirlerinden biri olan "Bu Vatan Kimin?", okul kitaplarına girmiş ve yeni yetişen nesiller tarafından sevilerek okunmuş bir şiirdir. Gökyay, edebiyat alanında şairliğinden çok eleştirmenliği ve araştırmacılığı ile öne çıktı. Şiir, edebiyat tarihi, dil ve folklor alanlarında önemli çalışmalar yaptı. Gökyay'ın eleştirmenlik anlayışı, Türk edebiyatına yeni bir bakış açısı kazandırdı. Şiir eleştirisinde, şiirin biçim ve içeriğini birlikte ele alan bir yaklaşım benimsedi. Eleştirilerinde, şiirin estetik değerine önem verdi ve şiirin toplumla ilişkisini vurguladı. Gökyay'ın araştırmacılığı, Türk dili ve edebiyatı biliminin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Dede Korkut Hikâyeleri'ni sadeleştirerek Türk edebiyatına kazandırdı. Ayrıca, Türk halk şiiri, halk edebiyatı, Türk dili tarihi gibi konularda önemli çalışmalar yaptı. Gökyay, 2 Aralık 1994'te İstanbul'da vefat etti. Vefatından sonra, "Devlet Sanatçısı" unvanı ile ödüllendirildi. Orhan Şaik Gökyay'ın Eserleri Şiir: Bu Vatan Kimin? Gönülden Gönüle Türkülerim Şiirler Eleştiri: Şiir Tahlilleri Türk Şiiri Antolojisi Türk Şiirinde Temalar Araştırma: Dede Korkut Hikâyeleri Türk Halk Şiiri Antolojisi Türk Halk Edebiyatında Masallar Türk Dil Tarihi Orhan Şaik Gökyay'ın Önemi Orhan Şaik Gökyay, Türk edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Şiir, edebiyat tarihi, dil ve folklor alanlarında yaptığı çalışmalarla Türk edebiyatına ve kültürüne önemli katkılar sağlamıştır. Gökyay, şiirlerinde vatanseverlik, milliyetçilik, doğa sevgisi gibi temaları işlemiştir. Şiirleri, aşık tarzı geleneğine uygun, lirik-epik bir özellik taşımaktadır. Gökyay'ın eleştirmenlik anlayışı, Türk edebiyatına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Şiir eleştirisinde, şiirin biçim ve içeriğini birlikte ele alan bir yaklaşım benimsemiştir. Eleştirilerinde, şiirin estetik değerine önem vermiş ve şiirin toplumla ilişkisini vurgulamıştır. Gökyay'ın araştırmacılığı, Türk dili ve edebiyatı biliminin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Dede Korkut Hikâyeleri'ni sadeleştirerek Türk edebiyatına kazandırmıştır. Ayrıca, Türk halk şiiri, halk edebiyatı, Türk dili tarihi gibi konularda önemli çalışmalar yapmıştır. Orhan Şaik Gökyay, Türk dili ve edebiyatına yaptığı önemli katkılarla, Türk milletinin hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır.