Ömer Hayyam, 1048 yılında İran'ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Asıl adı Gıyaseddin Ebu'l-Feth Ömer bin İbrahim El-Hayyâm'dır. Matematik, astronomi, felsefe ve edebiyat alanlarında önemli eserler vermiş bir bilim insanı ve şairdir. Hayatı Ömer Hayyam, Nişabur'da doğmuş ancak çocukluğu ve gençliği hakkında çok fazla bilgi yoktur. İlk eğitimini Nişabur'da tamamladıktan sonra, Bağdat'a giderek matematik ve astronomi eğitimi almıştır. Bağdat'ta geçirdiği yıllarda, dönemin en önemli bilim insanlarından dersler almıştır. Ömer Hayyam, 1073 yılında, Sultan Melikşah'ın veziri Nizamülmülk tarafından Nizamiye Medresesi'ne davet edilmiştir. Medresede matematik, astronomi ve felsefe dersleri vermiştir. Ömer Hayyam'ın bu dönemde yazdığı eserler, İslam dünyasında büyük bir ilgi görmüştür. Ömer Hayyam, 1123 yılında Nişabur'da ölmüştür. Eserleri Ömer Hayyam'ın en önemli eserleri şunlardır: Cebir (Kitab-ül-Cebir ve'l-Mukabele): Cebir alanında yazılmış ilk kapsamlı eserdir. Ziyc-i İlhani: İlhanlı hükümdarı Hülagu Han için hazırladığı astronomi cetvelidir. Rubailer: Ömer Hayyam'ın en ünlü eseridir. Rubailer, dörtlüklerden oluşan şiirlerdir. Rubailer, genellikle aşk, yaşam, ölüm, evren ve felsefe gibi konuları işler. Rubailer Ömer Hayyam'ın en ünlü eseri olan Rubailer, dünyanın en çok okunan ve sevilen şiirlerinden biridir. Rubailer, genellikle aşk, yaşam, ölüm, evren ve felsefe gibi konuları işler. Ömer Hayyam'ın Rubailerinden bazıları şunlardır: **Dünyada ne varsa boştur, geçicidir, **Kalıcı olan tek şey, değişmeyen hakikattir. **Aşk bir uçurumun kenarıdır, **Yanan bir kordur, **Bir ateştir, **Bir huridir, **Bir melektir. **Yaşam, bir ok gibidir, **Hedefe doğru hızla ilerler, **Ve bir an sonra, **Hedefe ulaşır ve kaybolur. **Ölüm, bir uykudur, **Bir son değildir, **Bir başlangıçtır. Ömer Hayyam'ın Rubaileri, evrensel temaları işleyen, derin anlamlar içeren şiirlerdir. Rubailer, günümüzde de birçok dile çevrilmiş ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından okunmaktadır. Ömer Hayyam'ın Önemi Ömer Hayyam, İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından biridir. Matematik, astronomi ve felsefe alanlarında yaptığı çalışmalarla, İslam biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Ömer Hayyam, aynı zamanda, dünyanın en ünlü şairlerinden biridir. Rubaileri, evrensel temaları işleyen, derin anlamlar içeren şiirlerdir. Rubailer, günümüzde de birçok dile çevrilmiş ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından okunmaktadır.