Mithat Cemal Kuntay, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan bu önemli şair, sadece şiir alanında değil, aynı zamanda tiyatro ve hikaye yazarlığında da kendisini göstermiştir. İstanbul'da doğan Kuntay, edebi kariyerine Servet-i Fünun dergisi çevresinde başlamıştır. Kuntay'ın eserleri genellikle aşk, tabiat, özlem gibi temalara odaklanır. Şiirlerinde duygusal derinlik ve lirik bir üslup ön plandadır. Aynı zamanda toplumsal konulara da değinmiş, döneminin sosyal olaylarına eleştirel bir bakış açısı getirmiştir. Şairin "Akıncılar," "Sis," ve "Bir Akşamdı" gibi önemli eserleri, Türk edebiyatındaki modernizmin izlerini taşır. Mithat Cemal Kuntay, zamanla edebi çalışmalarıyla Türk şiir geleneğine önemli bir katkıda bulunmuş ve genç şairlere ilham kaynağı olmuştur.