Mehmed Ragîf, daha sonra Mehmet Âkif Ersoy, Türk şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi ve siyasetçi. Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "Vatan Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılır. Mehmet Akif Ersoy, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olarak, sadece şiirleriyle değil, aynı zamanda düşünceleri ve duruşuyla da iz bırakmış bir şairdir. 1873 yılında doğan Ersoy, sade bir yaşam sürmüş ve hayatının çoğunu kaleme aldığı eserlere adamış biriydi. Akif, şairliğiyle öne çıkmış olmakla birlikte, aynı zamanda döneminin sosyal ve siyasal meselelerine de duyarlı bir şekilde yaklaşmıştır. Onun en ünlü eseri şüphesiz ki "İstiklal Marşı"dır. Bu marş, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi sırasında yazılmış ve ulusun duygularına tercüman olmuştur. Yazıldığı dönemdeki milli mücadeleye ve milletin direnişine duyduğu inanç ve güven bu marşta yoğun bir şekilde hissedilir. Akif'in yaşamı, sadece edebi kimliğiyle sınırlı değildi; aynı zamanda bir düşünce adamı ve eğitimci olarak da önemliydi. Eğitim hayatına önem veren Akif, toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesine büyük önem vermiş, bu konuda çeşitli eserler kaleme almış ve düşüncelerini açıkça dile getirmiştir. Ancak onun hayatı sadece yazdıklarıyla değil, duruşuyla da anlam kazanır. İnancı, vatan sevgisi ve milletine duyduğu derin bağlılık, Mehmet Akif Ersoy'u sıradışı kılan özelliklerindendi. Çağının zorluklarına karşı dik duruşu ve özgün düşünce yapısıyla, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden biri olmuştur. Akif'in hayatı ve eserleri, sadece bir şairin kaleminden çıkan yazılar değil, aynı zamanda bir milletin duygu, düşünce ve mücadelesinin de bir yansımasıdır. Bugün hala "İstiklal Marşı"yla milli duygularımızı coşturduğumuzda, Mehmet Akif Ersoy'un kaleminin gücünü ve o büyük mücadele ruhunu hatırlarız.