Hasan İzzettin Dinamo, 1 Ocak 1909 tarihinde Akçaabat'ta doğdu. Babası, Akçaabat Müftüsü Hafız Mehmet Efendi, annesi ise Fatma Hanım'dır. İlkokulu Akçaabat'ta, ortaokulu ise Trabzon'da okudu. Liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Ancak, okulu bitiremeden 1932 yılında tutuklandı ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapiste bulunduğu süre boyunca, şiir yazmaya devam etti. Hapishane günlerinde yazdığı şiirleri, "Hasan İzzettin Dinamo'nun Hapishaneden Mektupları" adlı kitapta toplandı. 1937 yılında hapisten çıktıktan sonra, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Ayrıca, şiirlerini dergilerde ve kitap olarak yayımladı. 1950 yılında, "Kızıl Elma" adlı bir şiir kitabı yayımladı. Bu kitap, Türk şiirinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Hasan İzzettin Dinamo, şiirlerinde, halk şiirinin geleneklerinden yararlanarak, toplumsal konuları ele aldı. Şiirleri, işçi sınıfının ve yoksul halkın mücadelesini yansıtmaktadır. Hasan İzzettin Dinamo, 20 Haziran 1989 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Hasan İzzettin Dinamo'nun Şiirlerinde Toplumsal Yansımalar Hasan İzzettin Dinamo, şiirlerinde, işçi sınıfının ve yoksul halkın mücadelesini yansıtmıştır. Şiirlerinde, bu kesimlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmiş, onların haklarını savunmuştur. Dinamo'nun şiirlerinde, işçi sınıfının ve yoksul halkın yaşadığı sorunlar şu şekilde yansımıştır: Yoksulluk: Dinamo, şiirlerinde, işçi sınıfının ve yoksul halkın yaşadığı yoksulluğu sıklıkla dile getirmiştir. Bu şiirlerde, işçi sınıfının ve yoksul halkın açlık, sefalet ve yoksulluktan kurtulma mücadelesi anlatılmıştır. İşçi sınıfının sömürülmesi: Dinamo, şiirlerinde, işçi sınıfının sömürülmesine de dikkat çekmiştir. Bu şiirlerde, işçi sınıfının uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarına karşı mücadelesi anlatılmıştır. Savaş: Dinamo, şiirlerinde, savaşın yıkıcılığına da değinmiştir. Bu şiirlerde, savaşın insanların yaşamını nasıl olumsuz etkilediği anlatılmıştır. Hasan İzzettin Dinamo'nun şiirleri, Türk şiirinde önemli bir yere sahiptir. Şiirleri, işçi sınıfının ve yoksul halkın mücadelesine ışık tutmuş, bu kesimlerin sesini duyurmuştur. Hasan İzzettin Dinamo'nun Bazı Şiirleri Kızıl Elma Yoksullar İşçi Marşı Savaşa İnsan Hasan İzzettin Dinamo'ya Atfedilen Sözleri "Yoksullar, ezilenleri sevmek, adaletin ve özgürlüğün gereğidir." "Savaş, insanlığın utancıdır." "İnsan, doğduğunda özgürdür." Hasan İzzettin Dinamo'nun Anıtları Akçaabat'ta, Hasan İzzettin Dinamo'nun adını taşıyan bir park ve bir kültür merkezi bulunmaktadır. Trabzon'da, Hasan İzzettin Dinamo'nun adını taşıyan bir cadde bulunmaktadır. İstanbul'da, Hasan İzzettin Dinamo'nun adını taşıyan bir sokak bulunmaktadır.