1909'da Antalya'da doğmuştur. Ankara Universitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir Savcılık yapmıştır. Istanbul'da asliye hukak yargiçlığı yapmıştır. Ayrıca Yargıtay'da yargıçlık yapmıştır ve ve Yüksek Hakimler Kurulu üyesi olmuştur. Şiir kitapları: Sulh ve Diğer Şürler (1944), tyk (1966) Diğer kitapları: Suçlu Samlan (1933), Imahl Milli Ka runma Kanunu (1944), Toprak Kanunu Şerhi (1945). Ana yasa Üstüne bir Kalem Denemesi (1945)