Halit Fahri Ozansoy, 12 Temmuz 1891'de İstanbul'da doğdu. Babası tıp, tarih, tiyatro ve şiir olarak basılı pek çok eseri bulunan Mehmed Fahri Paşa, annesi Zehra Hanım'dır. Halit Fahri, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Ancak, okulu bitirmeden öğretmenliğe başladı. Halit Fahri Ozansoy, şiirle ilk olarak Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken tanıştı. Okulun edebiyat öğretmeni Ali Kâmi Akyüz'den şiir dersleri aldı. Tevfik Fikret'i yakından tanıması ve ona hayran olmasıyla edebiyat merakı iyiden iyiye gelişti. Halit Fahri Ozansoy'un şiir serüveni, 1913 yılında yayımlanan "Sesler" adlı şiir kitabıyla başladı. Bu kitap, onun Hecenin Beş Şairi'nden biri olarak kabul edilmesine vesile oldu. Ozansoy, şiirlerinde sade, akıcı ve doğal bir dil kullandı. Şiirlerinde, aşk, doğa, toplum ve insan gibi temaları işledi. Halit Fahri Ozansoy'un en önemli eserleri arasında "Sesler", "Baykuş", "Bir Dolaptır Dönüyor", "Eski İstanbul Ramazanları" ve "Edebiyatçılar Çevremde" sayılabilir. "Baykuş", Ozansoy'un en çok bilinen eseridir. Bu şiirde, gecenin sessizliğini ve yalnızlığını anlatan şair, insanoğlunun iç dünyasını da irdeler. Halit Fahri Ozansoy, 40 yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. Emekli olduktan sonra gazeteciliğe ağırlık verdi. Vefatına kadar gazete yazılarına devam etti. Halit Fahri Ozansoy, Türk edebiyatında Hecenin Beş Şairi'nden biri olarak önemli bir yere sahiptir. Şiirleri, sade, akıcı ve doğal diliyle olduğu kadar, işlediği temalar ve içerdiği mesajlarla da dikkat çeker. Halit Fahri Ozansoy'un şiirlerindeki temalar Halit Fahri Ozansoy'un şiirlerinde işlediği temalar şunlardır: Aşk: Ozansoy'un şiirlerinde aşk, en çok işlenen temalardan biridir. Şiirlerinde, hem mutlu hem de mutsuz aşkları anlatan şair, aşkın insana verdiği hazzı ve acıyı dile getirir. Doğa: Ozansoy, doğayı çok seven bir şairdir. Şiirlerinde, doğanın güzelliğini ve insanoğluna verdiği huzuru anlatır. Toplum: Ozansoy, toplum sorunlarına da duyarlı bir şairdir. Şiirlerinde, toplumsal adaletsizlik, yoksulluk ve savaş gibi konuları ele alır. İnsan: Ozansoy, şiirlerinde insanı ve insan ruhunu derinlemesine inceler. İnsanın iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini anlatır. Halit Fahri Ozansoy'un şiirlerindeki üslup Halit Fahri Ozansoy, şiirlerinde sade, akıcı ve doğal bir dil kullanır. Şiirleri, kolay anlaşılır ve etkileyicidir. Ozansoy, şiirlerinde, Hece ölçüsünü ve serbest müstezat veznini kullanır. Şiirlerinde, aliterasyon, asonans ve sesteşlik gibi söz sanatlarından yararlanır. Halit Fahri Ozansoy'un şiirlerindeki mesajlar Halit Fahri Ozansoy'un şiirleri, okuyucuya hem estetik bir zevk hem de düşündürücü mesajlar sunar. Ozansoy, şiirlerinde, aşkın, doğanın, toplumun ve insanın güzelliğini ve önemini vurgular. Şiirlerinde, toplumsal sorunlara da dikkat çeker ve insanoğlunu bu sorunlara karşı duyarlı olmaya çağırır. Halit Fahri Ozansoy, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir şairdir. Şiirleri, sade, akıcı ve doğal diliyle olduğu kadar, işlediği temalar ve içerdiği mesajlarla da dikkat çeker.