Aslen Kırşehirlidir. Gülşehir kasabasından olduğu için 'Gülşehri' adıyla anılır. Mantıku't Tayr'daki beyitlerinden asıl adının 'Süleyman' olduğu anlaşılmaktadır. Türk edebiyatında mahlas kullanan ve bunun endişenisi taşıyan ilk şairdir. 14. yüzyılın en büyük şairlerindendir. Tasavvuf düşüncesini işlemiştir. Eski Anadolu Türkçesinin güzel örneklerini vermiştir. Türk edebiyatında Farsça eserlerden çeviri yapan ilk kişi ve ilk Türkçe hikaye yazarıdır. Eserlerinde aklı rehber edinip doğruluk yolunda kalmayı öğütler. Toplumsal sorunlara da değindiği eserlerinde Ahilik teşkilatı hakkında ilk değinilere rastlanır.