Eşrefoğlu Rûmî Şiirleri

Hiç şiir bulunamadı.
Asıl adı Abdullah'tır. İyi bir öğrenim görmüştür. İznik'te doğmuştur. Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Medresi'nde okumuştur. Bayramîlik tarikatını yaymak için İznik'e geri gelmiştir. Bursa'da Emir Süleyman'a hizmet etmiş ve onun tavsiyesi üzerine Hacı Bayram-ı Veli'ye mürid ve damat olmuştur. Kadiriye tarikatının Eşrefiye kolunu kurmuştur. Dönemin tanınmış mutasavvıf şairlerinden biridir. Yûnus tarzında şiirleri ile tanınan, ilâhîler yazan bir şair olarak dikkat çeker.