1903 de Istanbul'da doğmuştur. Istanbul Sultanisi'ni bitirmiştir. 1919-1921 yıllarında İstanbul Şehir Tiyatrosuna (Darül Bedayi) girmiştir. Berlin'e giderek 1921 - 1925 yılları arasında Reinhart Tiyatro Akademisi'nde öğrenim görmüştür. Yurda döndükten sonra Halkevleri temsil kollarını yönetmiş, radyoda çalışmış ve yeniden İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girmiştir. Şehir Tiyatrosunda iken 1. Belediye Konservatuvarmda da öğret menlik etmiştir. 1961 de bu görevlerinden ayrılmıştır. Şiir kitapları: S.O.S. (1931), Kaos (1934), Açıl Kilidim Açıl (1940), Mau Mau (1962), Uç Anadolu (1964). Bunlardan başka 1940 da hazırladığı Karagöz Stepte adında manzum bir piyesi vardır.