Enis Behiç Koryürek, 11 Mart 1891 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası doktor yarbay İsmail Behiç Bey, annesi Trabzonlu bir asker kızı olan Fâika Hanım'dır. Babasının mesleği dolayısıyla çocukluğu Makedonya'da geçer. İlk öğrenimini özel öğretmenlerden ve babasından aldığı derslerle evde yaptı. Daha sonra Selanik ve Üsküp'te ortaöğrenimini tamamladı. 1912 yılında İstanbul'a döndü ve Mülkiye Mektebi'ne girdi. Mülkiye'yi bitirdikten sonra Hariciye Nezareti'nde görev aldı. Bir süre Bükreş Konsolosluğu'nda (1915) görev yaptı. O dönemde Bükreş Başkonsolosu olan şair, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'ndan etkilendi. Bükreş'ten sonra görevlendirildiği Budapeşte'de yedi yıl görev yaptı. Koryürek, Budapeşte'de bulunduğu yıllarda Türk denizciliğini şiire sokan şiirler yazdı. "Deniz Türküleri" adlı şiir kitabı, Türk denizciliği hakkında yazılmış ilk şiir kitabı olma özelliğini taşır. Bu şiir kitabı, Türk denizciliği konusundaki milli bilinci uyandırmaya önemli katkıda bulunmuştur. Koryürek, 1923 yılında Türkiye'ye döndü. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. 1930-1936 yılları arasında Başbakanlık Yüksek İktisat Meclisi Umumî Kâtipliği, 1936'da İktisat Vekâleti İş Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1942'de Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığına tayin edildi. 1944'te bu görevinden istifa ettirilir, 1946'da emekliye sevk edilir. Koryürek, şiirlerinin yanı sıra hikâye ve roman da yazmıştır. "Dağların Oğlu" adlı romanı, Türk denizciliği hakkında yazılmış ilk roman olma özelliğini taşır. Koryürek, 18 Ekim 1949 tarihinde Ankara'da vefat etti. Koryürek'in Şiirlerinde Temalar Koryürek'in şiirlerinde işlediği başlıca temalar şunlardır: Aşk: Koryürek'in şiirlerinde aşk, en çok işlediği temalardan biridir. Aşk, onun şiirlerinde hem bireysel hem de toplumsal bir boyuta sahiptir. Bireysel aşk, onun şiirlerinde genellikle hüzün, özlem ve hasret gibi duygularla birlikte işlenir. Toplumsal aşk ise onun şiirlerinde genellikle vatan sevgisi ve milliyetçilik duygularıyla birlikte işlenir. Ölüm: Koryürek'in şiirlerinde ölüm, hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olarak ele alınır. Ölüm, onun şiirlerinde genellikle hüzün, acı ve teselli gibi duygularla birlikte işlenir. Vatan sevgisi: Koryürek, bir vatan şairidir. Şiirlerinde Türk milletinin bağımsızlığı ve hürriyeti için verdiği mücadeleyi ve bu mücadelenin önemini vurgular. Milliyetçilik: Koryürek, bir milliyetçi şairdir. Şiirlerinde Türk milletinin birlik ve beraberliğinin önemini vurgular. Koryürek'in Şiirlerindeki Özellikler Koryürek'in şiirleri, hece ölçüsü ile yazılmıştır. Şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmamıştır. Şiirlerinde genellikle sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Şiirlerinde genellikle açık ve net bir anlatım tercih etmiştir. Koryürek, şiirlerinde imgeler ve semboller kullanmıştır. Şiirlerinde kullandığı imgeler ve semboller, şiirlerinin anlamını zenginleştirmiştir. Koryürek, şiirlerinde genellikle lirik bir üslup kullanmıştır. Şiirlerinde duygu ve düşüncelerini samimi bir şekilde ifade etmiştir. Koryürek'in Şiirlerinin Önemi Koryürek, Türk şiirinde önemli bir yere sahiptir. Hecenin Beş Şairi arasında gösterilen Koryürek, Türk denizciliğini şiire sokan şair olarak bilinir. Şiirleri, Türk milletinin bağımsızlığı ve hürriyeti için verdiği mücadeleyi ve bu mücadelenin önemini vurgular. Şiirleri, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin önemini vurgular. Koryürek'in şiirleri, günümüzde de okunmaya ve sevilmeye devam etmektedir.