Bolu'nun Şahnalar köyünde dünyaya gelmiştir. Asıl adı İbrahim'dir. Şiirlerinde din, tasavvuf, toplumsal konular, gurbet gibi konuları işlemiştir. Saz ve fes üzerinde söylediği şiirleriyle tanınmıştır. Hem hecceyi hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır.