Âşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Yedi yaşındayken çiçek hastalığı geçirdi ve sol gözünü kaybetti. On iki yaşındayken ise bir kaza sonucu sağ gözünü de kaybetti. Bu olaydan sonra Âşık Veysel, saz çalmaya ve şiir söylemeye başladı. Eğitim Hayatı: Âşık Veysel, ilkokulu bitirdikten sonra medreseye başladı. Fakat medreseden ayrıldı ve saz çalmaya devam etti. Aşıklık Geleneği: Âşık Veysel, Âşık Talibi'den ders aldı ve aşıklık geleneğini sürdürdü. Anadolu'yu dolaşarak şiirlerini ve türkülerini halka anlattı. Şiirleri: Âşık Veysel'in şiirleri, doğa sevgisi, insan sevgisi, vatan sevgisi ve felsefi düşünceler gibi temalar işler. Şiirlerinde sade bir dil kullanır ve halk tarafından kolayca anlaşılır. Türküler: Âşık Veysel'in türkülerinin çoğu, kendi şiirlerine bestelediği türkülerdir. Türkülerinde de şiirlerinde olduğu gibi sade bir dil kullanır ve halk tarafından kolayca söylenir. Etkinlikleri: Âşık Veysel, 1965 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" ünvanı ile ödüllendirildi. 1973 yılında ise TRT tarafından "Yılın Sanatçısı" seçildi. Ölümü: Âşık Veysel, 21 Mart 1973 tarihinde Ankara'da vefat etti. Sonuç: Âşık Veysel, Türk edebiyatının en önemli halk şairlerinden biridir. Şiirleri ve türküleriyle halk tarafından sevilmiş ve saygı görmüştür. Âşık Veysel'in eserleri, Türk edebiyatında ve halk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Âşık Veysel'in Şiirlerinden Örnekler: Benim Sadık Yarim Kara Topraktır: Benim sadık yarim kara topraktır Bugün beni yaralar yarın sarar Dertliyim derdime ortak arar Benim sadık yarim kara topraktır Uzun İnce Bir Yoldayım: Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum nereye Yol beni sürüklüyor Güzelliğin On Para Etmez: Güzelliğin on para etmez Bu bendeki aşk olmasa Eti senin kemiği benim Canıma can katmasa Âşık Veysel'in Türkülerinden Örnekler: Kara Toprak: Kara toprak kara toprak Sen de benim gibi yorgun Ben de senin gibi toprak Dostlar Beni Hatırlasın: Dostlar beni hatırlasın Bir güzel türküyle ansın Benim cânım cânanımdan ayrı düştü Yaradan'a emanet olsun Âşık Veysel Hakkında Bilgiler: Âşık Veysel, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Yedi yaşındayken çiçek hastalığı geçirdi ve sol gözünü kaybetti. On iki yaşındayken ise bir kaza sonucu sağ gözünü de kaybetti. Âşık Veysel, Âşık Talibi'den ders aldı ve aşıklık geleneğini sürdürdü. Anadolu'yu dolaşarak şiirlerini ve türkülerini halka anlattı. Âşık Veysel, 1965 yılında "Devlet Sanatçısı" ünvanı ile ödüllendirildi. Âşık Veysel, 1973 yılında Ankara'da vefat etti.