Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan, Çırpanlı'nın 16. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Bu devrin tanınmış Türk denizcisi Murad Reis’in gemilerinde bulunan deniz erlerindendir. Birkaç şiiri ilk defa Ahmet Kutsi Tecer tarafından yayımlanmıştır.