Arif Nihat Asya, 1904 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, Tanzimat dönemi şairlerinden Nihat Asım'dır. Asya, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1922 yılında Darülfünun Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Ancak, 1924 yılında okulun kapatılması üzerine Mülkiye'ye geçti. 1926 yılında Mülkiye'yi bitirdi. Asya, mezun olduktan sonra çeşitli görevlerde bulundu. 1927-1933 yılları arasında Konya, Sinop ve Sivas'ta kaymakamlık yaptı. 1933-1938 yılları arasında Ankara'da Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesi'nde çalıştı. 1938-1940 yılları arasında Berlin Büyükelçiliği'nde müşavirlik yaptı. 1940-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettişlik yaptı. 1946-1950 yılları arasında İstanbul'da öğretmenlik yaptı. 1950-1954 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettişlik yaptı. 1954-1957 yılları arasında Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1957-1961 yılları arasında İstanbul'da öğretmenlik yaptı. 1961-1965 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettişlik yaptı. 1965-1975 yılları arasında İstanbul'da öğretmenlik yaptı. Asya, şiir yazmaya lise yıllarında başladı. İlk şiiri 1922 yılında "Servet-i Fünun" dergisinde yayımlandı. İlk şiir kitabı "Dağlarca" 1934 yılında yayımlandı. Asya, şiirlerinde aşk, tabiat, vatan, millet, din, insan ve toplum gibi konuları işledi. Şiirleri, sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmıştır. Asya, Türk şiirinde "milli şair" olarak kabul edilir. Asya, şiirlerinin yanı sıra düzyazı da yazdı. "Memleketimden Hikayeler" (1946) adlı kitabı, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu kitapta, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptığı gezilerinde gözlemlediği olayları ve insanları anlattı. Asya, 1975 yılında İstanbul'da vefat etti. Arif Nihat Asya'nın Şiir Özellikleri Arif Nihat Asya'nın şiirlerinde aşağıdaki özellikler görülür: Millilik: Asya, şiirlerinde milli duyguları ve değerleri ön plana çıkardı. Dinîlik: Asya, dindar bir şairdi ve şiirlerinde dini temaları işledi. Halkçılık: Asya, halka seslenen ve anlaşılır bir dil kullanan bir şairdir. Sadelik: Asya'nın şiirleri, sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmıştır. Düzyazıcılık: Asya, şiirlerinin yanı sıra düzyazı da yazmıştır. Arif Nihat Asya'nın En Önemli Eserleri Şiir: Dağlarca (1934), Yorgun ve Hasret (1937), Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (1941), Hepinize Sesleniyorum (1943), Çanakkale Şehitlerine (1949), Güneș Doğmuyor (1955), Sonsuz Göl (1960), Hasretinden Prangalar Eskittim (1965), Bir Yürek Duruşu (1969), Göğe Bakma Durağı (1972) Düzyazı: Memleketimden Hikayeler (1946), Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy (1948), Millî Edebiyat (1964) Arif Nihat Asya'nın Türk Edebiyatına Katkıları Arif Nihat Asya, Türk şiirinde önemli bir yere sahiptir. Milli duyguları ve değerleri ön plana çıkaran şiirleriyle "milli şair" olarak kabul edilir. Asya, şiirlerinin yanı sıra düzyazı da yazdı. "Memleketimden Hikayeler" adlı kitabı, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.