1925'de Gelibolu'da doğmuştur. Yenikapı Ortaokulu'nu bitirmiştir. Çeşitli işlerde çalışmıştır. Muhasebecilik yapmıştır. Göztepe'de bir kitabevi açmıştır. Şiir kitapları: Günden Güne (1956), Istanbul Bulutu (1958), (Cemal Süreya'nın Uvercinka adlı kitabıyla birlik- te 1959 Yeditepe Şiir Amağanı'nı kazanmıştır.) Kedi Akh (1959), Saat Sekizi Geç Vurdu (1962), Alıcı Kuş (1966).