1925'de Gelibolu'da doğmuştur. Yenikapı Ortaokulu'nu bitirmiştir. Çeşitli işlerde çalışmıştır. Muhasebecilik yapmıştır. Göztepe'de bir kitabevi açmıştır. Şiir kitapları: Günden Güne (1956), Istanbul Bulutu (1958), (Cemal Süreya'nın Uvercinka adlı kitabıyla birlik- te 1959 Yeditepe Şiir Amağanı'nı kazanmıştır.) Kedi Akh (1959), Saat Sekizi Geç Vurdu (1962), Alıcı Kuş (1966). Arif Damar, 23 Temmuz 1925 tarihinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyünde doğdu. İlkokulu Çanakkale'de, ortaokulu İstanbul'daki Yenikapı Ortaokulu'nda bitirdi. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki öğrenimini iki yıl sonra bıraktı. Şiir yazmaya ortaokul birinci sınıf öğrencisi iken başladı. Arif Damar, şiirlerinde halk dilini ve halk kültürünü ustalıkla kullandı. Şiirlerinde aşk, doğa, yoksulluk, toplumsal sorunlar gibi temaları işledi. Şiirlerinde kullandığı sade ve anlaşılır dil, onu geniş halk kitlelerinin sevdiği bir şair haline getirdi. Arif Damar'ın şiirlerinden bazıları şunlardır: "İstanbul Bulutu" "Alıcı Kuşu Kardeşliğin" "Ay Kar Toplamaz Ki" "Onarırken Kendini" Arif Damar, şiirlerinin yanı sıra edebiyat yazıları da yazdı. "Edebiyat Yazıları" adlı kitabı 1994 yılında yayımlandı. Arif Damar, 20 Ekim 2010 tarihinde İstanbul'da öldü. Arif Damar, Türk şiirinde önemli bir yere sahip olan bir şairdir. Şiirleriyle halka seslenen, onun dertlerini ve duygularını dile getiren bir şair olarak tanınır. Şiirleri günümüzde de okunmaya ve sevilmeye devam etmektedir. Arif Damar'ın şiirlerinde öne çıkan bazı özellikler şunlardır: Halk dili ve halk kültürü kullanımı Aşk, doğa, yoksulluk, toplumsal sorunlar gibi temaların işlenmesi Sade ve anlaşılır dil Arif Damar'ın şiirleri, halk tarafından kolayca anlaşılabildiği için geniş kitlelere hitap etmiştir. Şiirlerinde işlediği temalar, insanların ortak duygu ve düşüncelerini yansıttığı için de sevilmiştir. Arif Damar, Türk şiirinde halk şairi olarak anılan önemli bir şairdir. Şiirleriyle halka seslenen, onun dertlerini ve duygularını dile getiren bir şair olarak tanınır. Şiirleri günümüzde de okunmaya ve sevilmeye devam etmektedir.