11. yüzyılın sonlarıve 12. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Taşkent'ye Sir-derya çevresinde özellikle göçebe yaşayan Türkler arasında önemli yere sahiptir. Din ve tasavvuf konularını işlemiştir. İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasında büyük rol oynamıştır. Kurduğu Yesevî tarikatı, Anadolu'da kurulan bütün tarikatlara örnek olmuştur.