Ehl-i İman İşlerini Şol Demde İnkar Ettiler

Ehl-i iman işlerini şol demde inkar ettiler
Çün Nesimî'yi Halep şehrinde berdar ettiler

Öyle kim cevr eyleyüp zulm ile hakkı bastılar
Ahsen-i takvimi gör kim nice inkar ettiler

Müftüler fetva verüben hakkı batıl ettiler
Küfr edüp imana gelmez,gelmeğe ar ettiler

Hak bana emreyeledi söyle deyüben söyledim
Sözlerimi destan edüp alemde destan ettiler

Bileyüben bıçakların çünkü canıma kıydılar
Sag iken ben aşkı gör nice bimar ettiler

Soydular çıkardılar tenimden çün derimi
Yas edüp gökde melekler cümlesi zar ettiler

Ey Nesimî vasıl oldun Hakk-ı Rahmana sen
Cennet-ül me'vayı buldun,yerin gürzar ettiler

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.