Düştü Gönül Ala Gözün Ağına Vü Karasına

Düştü gönül ala gözün ağına vü karasına
Ayruk anunla kimsenin ağı ne vü karası ne

Geldi figana can yine ney kimi suz u derd ile
Kim ne bilir bu hastanın derdi nedir devası ne

Turraların cefaların sorma bu mübtelaya kim
Eylemişim feda anun canımı her belasına

Çünkü cefasız ey gönül kimse murada irmedi
Cevre tahammül eyle tur şol sanemin cefasına

Nur u ziya içindeyim garka veli bu halimi
Ol ne bilir ki düşmedi mihr- i ruhun hevasına

Yek- cihet olgıl ey gönül can u cihana ur kafa
Yüzünü doğru tut Haka ur kamunun kafasına

Hüsn ü cemfile bakmağa arı safa nazar gerek
Düşmesin arısız nazar ayinenin safasına

Dil- ber elinde aşıkın katli neden haram ola
Aşıka çün halal eder vaslını kan bahasına

Aldı alı fü ile şol ala gözlü gönlümü
Gör bu ali ne düşmüş ol gözlerinin alasına

Çün bu yalancı dünyenin akıbeti fenayimiş
Geç kamudan Nesimi tek bakma anun bakasına

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.