Orhan Veli Kanık, daha çok Orhan Veli olarak tanınan Türk şair. Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Kanık, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıdı. Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında yer alan Orhan Veli'nin hayatı kısaca şöyle: 1914 de Istanbul'da doğmuştur. Ankara Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde okumuştur. Kısa süreli işler yaptı. Daha çok dergilerde çalıştı. Dergi çıkardı. 1950 de Istanbul'da öldü. Şiir kitapları: Garip (0. Rifat, Melih Cevdet ile birlikte. (1941 - 1945), Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi (1947), Karşı (1949), Bütün Şiirleri (1951). Molière'den, Musset'den, Gogol'dan, Anouilh'dan, La Fontaine'den çevirileri vardır. Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 tarihinde Beykoz'da doğdu. Babası Mehmet Veli Kanık, annesi Fatma Nigar Hanım'dır. İlkokul eğitimini Beykoz'da tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi'ne girdi. Lise yıllarında şiir yazmaya başladı. 1932 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Üniversite yıllarında Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday ile tanışıp yakın arkadaş oldu. Bu üç arkadaş, Türk edebiyatında yeni bir şiir anlayışının öncüleri oldu. Orhan Veli Kanık, 1936 yılında "Garip" adlı şiir kitabını yayımladı. Bu kitap, Türk edebiyatında bir dönüm noktası oldu. "Garip" akımı, geleneksel şiir anlayışına karşı çıkan, günlük konuşma dilini şiire taşıyan, yeni bir şiir anlayışıydı. Orhan Veli Kanık, "Garip" akımının öncülerinden biri olarak, Türk şiirini modernleştiren önemli bir şair olarak kabul edilir. Şiirlerinde, günlük konuşma dilini kullanarak, sıradan konuları işledi. Şiirlerinde, mizah, ironi ve yergi gibi unsurları sıklıkla kullandı. Orhan Veli Kanık, şiirlerinin yanı sıra, fıkralar, hikayeler ve çeviriler de yazdı. "Yalnızlık Paylaşılmaz" adlı fıkra kitabı, Türk edebiyatında bir klasik olarak kabul edilir. Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Orhan Veli Kanık'ın Şiirlerinde İşlediği Temalar Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinde işlediği temalar şunlardır: Aşk: Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinde aşk, en çok işlediği temalardan biridir. Şiirlerinde, aşkı, günlük hayattan örneklerle ele alır. Yaşam: Orhan Veli Kanık, şiirlerinde yaşamın sıradan yanlarını işler. Şiirlerinde, hayatın basit zevklerine ve güzelliklerine vurgu yapar. Doğa: Orhan Veli Kanık, şiirlerinde doğanın güzelliklerini ve insanla olan ilişkisini işler. Sosyal eleştiri: Orhan Veli Kanık, şiirlerinde zaman zaman toplumsal sorunlara da değinir. Şiirlerinde, toplumsal eşitsizliklere ve haksızlıklara karşı eleştirilerde bulunur. Orhan Veli Kanık'ın Şiirlerinin Özellikleri Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinin özellikleri şunlardır: Günlük konuşma dilini kullanır. Sıradan konuları işler. Mizah, ironi ve yergi gibi unsurları kullanır. Düzensiz kafiye şemaları kullanır. Basit ve anlaşılır bir dil kullanır. Orhan Veli Kanık'ın Türk Şiirine Katkıları Orhan Veli Kanık, Türk şiirine şu katkılarda bulundu: Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkarak, modern bir şiir anlayışının öncüleri oldu. Günlük konuşma dilini şiire taşıyarak, şiiri daha anlaşılır ve samimi hale getirdi. Sıradan konuları işleyerek, şiiri daha geniş kitlelere hitap eden bir hale getirdi. Mizah, ironi ve yergi gibi unsurları kullanarak, şiire yeni bir boyut kazandırdı. Orhan Veli Kanık, Türk şiirinin en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir. Şiirleri, günümüzde de oldukça sevilen ve okunmaktadır.