İki Gazel

I. Gazel

Didi dilber hüsnümün hayranı ol didüm be-ser
Didi her dem 'aşkumun giryanı ol didüm be-ser

(Sevgili, "Güzelliğime hayran ol; aşkımla daima ağla" dedi. "Baş üstüne" dedim.)

Didi hüsnüm gülsitanınun hezaran derd ile
Rüz u şeb bülbül gibi nalanı ol didüm be-ser

(Sevgili, "Güzelliğinin gül bahçesinin binlerce derdiyle gece gündüz ağlayan bülbülü
ol" dedi. "Baş üstüne" dedim.)

Didi Ka 'be kuyumun itsen tavafın sıdk ile
'Id-i vaslımun heman kurbanı ol didüm be-ser

(Sevgili, "Bulunduğum yeri Kabe gibi doğrulukla tavaf etsen, kavuşmanın bayramının
hemen kurbanı ol" dedi. "Baş üstüne" dedim.)

Didi yüz sür asitanumda turup leyl ü nehar
Sen de hıdmetkarımun der-banı ol didüm be-ser

(Sevgili, "Eşiğimde durup gece gündüz yüz sür. Sen de hizmetçileririmin kapıcısı ol"
dedi. "Baş üstüne" dedim.)

Didi ey Mihri sana canan gerekse can vir
İmdi gel 'aşkum yolında tanı ol didüm be-ser

(Sevgili, "Ey Mihri sana sevgili gerekse can ver. Şimdi gel aşkıının yolunda tanı ol"
dedi. "Baş üstüne" dedim.)

II. Gazel

Didi canan terk kıl yolumda can didüm be-çeşm
Didi çeşmüm hunidür tiz ol heman didüm be-çeşm

(Sevgili, "Yolumda canını terk kıl, gözüm kan dökmeye meyillidir hemen çabuk ol"
dedi. "Göz üstüne" dedim.)

Didi ebru-yı kemanum atsa gamzem tirini
Sineni her dem ana eyle nişan didüm be-çeşm

(Sevgili, "Yay kaşım yan bakış okunu atsa sineni her an ona hedef yap" dedi. "Göz
üstüne" dedim.)

Didi serv-i kaddimün gelse hayali didene
Gözlerün yaşın eyle revan didüm be-çeşm

(Sevgili, "Servi boyumun hayali gözüne gelse göz yaşlarını akıt" dedi. "Göz üstüne"
dedim.)

Didi la'lüm yadına can meclisinde ma-hazar
Nuş et dil sagarından tolu kan didüm be-çeşm

(Sevgili, "Can meclisinde lal dudağımın hatırlanmasına hazır ol. Gönül kadehinden dolu
kan iç" dedi. "Göz üstüne" dedim.)

Didi kim gel itlerümden yad olma bir nefes
Asitanum guşesinde tut mekan didüm be-çeşm

(Sevgili, "Köpeklerimden bir an uzak durma gel eşiğimnin köşesinde onlarla nöbet tut"
dedi. "Göz üstüne" dedim.)

Mihri'ye bir buse in'am it didüm dilber didi
Sen de gel şükrane teslim eyle can didüm be-çeşm

("Sevgiliye, Mihri'ye bir Qpücük ver" dedim. "O da sen de gel buna teşekkür edip
canını teslim et" dedi. "Göz üstüne" dedim.)

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.