Gazel

Hâbdan açtum gözüm nâgâh kaldurdum seri
Karşuda gördüm tutur bir mâh-ruh dil-beri

(Uykudan gözümü açıp ansızın başımı kaldırdığımda, karşımda duran bir ay yüzlü dilberi gördüm.)

Tâli’üm sa'd oldı yahud kadre irdüm gâlibâ
Kim mahallüm içre gördüm gice toğmış Müşterî

(Taliim mi uğurlu çıktı, yoksa Kadir gecesine mi ulaştım ki bulunduğum yerde gece doğmuş Müşterî yıldızını gördüm.)

Nûr akar gördüm cemâlinden egerçi zâhirâ
Kendüsi benzer Müselmâna libâsı kâferî

(Gerçi kendisi Müslümana, elbisesi kâfire benzese de açıkça yüzünden nur aktığını gördüm.)

Gözümi açup yumunca oldı çeşmünden nihan
Şöyle teşhîs itdüm anı ya melekdür ya perî

(Gözümü açıp kapayıncaya kadar kayboldu ise de onun peri veya melek olduğunu teşhis ettim.)

İrdi çün âb-ı hayâta M İHRÎ ölmez haşre dek
Gördi çün zulmet şebinden ol ayân İskenderi

(Madem ki Mihrî, âb-ı hayâta ulaştı, kıyamete kadar ölmez. Çünkü o karanlık gecede, İskenderi açıkça gördü.)

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.