1944 yılında Kayseri'de doğan İsmet Özel, Türk şiirinin en önemli ve özgün seslerinden biridir. Yarım yüzyıldan fazla süren edebiyat serüveni boyunca, şiir, deneme, makale ve çeviri gibi farklı türlerde eserler vermiştir. Özel'in eserleri, bireyin varoluşsal kaygılarını, toplumsal ve politik meseleleri, insanoğlunun tarihsel serüvenini ve manevi arayışlarını derinlemesine irdeler. Dönemin Ruhu ve Şiirsel Evrim Özel'in şiir anlayışı, 1960'ların ve 1970'lerin politik ve ideolojik atmosferinden etkilenmiştir. İlk şiirlerinde, Marksist ideolojinin etkisiyle, toplumsal adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı sert bir dil kullanmıştır. 1980'lerden sonra ise şiirlerinde manevi ve metafiziksel sorgulamalara daha fazla yer vermiştir. Teknik Beceri ve Dil Ustası Özel, şiirlerinde özgün bir dil ve üslup kullanır. Kelimeleri titizlikle seçer ve dilin imkanlarını sonuna kadar zorlar. Metaforlar, imgeler ve semboller aracılığıyla şiirlerine derinlik ve anlam katar. Özel'in şiirleri, sade ve yalın bir dille yazılmış gibi görünse de, ardında karmaşık bir düşünce dünyası ve felsefi sorgulamalar yatar. Başlıca Eserleri ve Etkisi Özel'in başlıca şiir kitapları arasında "Serenat" (1973), "Evet İsyan" (1978), "Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Resmin Arkasındaki Satırlar" (1983), "Bir Yusuf Masalı" (1991) ve "Erbain" (2000) yer alır. Özel'in şiirleri, birçok dile çevrilmiş ve uluslararası alanda da büyük ilgi görmüştür. Sonuç İsmet Özel, Türk şiirinin en önemli ve özgün seslerinden biridir. Eserleri, bireyin varoluşsal kaygılarını, toplumsal ve politik meseleleri, insanoğlunun tarihsel serüvenini ve manevi arayışlarını derinlemesine irdeler. Özel'in şiirleri, sade ve yalın bir dille yazılmış gibi görünse de, ardında karmaşık bir düşünce dünyası ve felsefi sorgulamalar yatar. Özel, Türk şiirine yeni bir soluk getirmiş ve birçok şair ve yazarı etkilemiştir. Eserlerinden Örnekler: "Ben sana Mecnun'u anlatırım / Taşlara vurarak başını / Kan revan içinde / Çöllerde dolaşırken." (Serenat) "Evet, isyan / Bu düzenin kanunlarına karşı / Evet, isyan / Bu düzenin adamlarına karşı." (Evet İsyan) "Celladım, sana gülerken / Bir resmimi çektirdim / Arkasına da şunları yazdırdım: / Bu adam beni öldürdü." (Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Resmin Arkasındaki Satırlar) "Bir Yusuf masalıdır bu / Bir Yusuf ki / Kuyuya atılmış / Ama kurtulmamış." (Bir Yusuf Masalı)