Gör Zâhidi Kim Sâhib-i İrşâd Olayım Der

Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayım der
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der

Meyhânede ister yıkılup olmağı vîrân
Bîçâre harâb olmadan âbâd olayım der

Elden komasun câm-ı meyi gül gibi bir dem
Her kim ki bu gamhânede dilşâd olayım der

Bir serv-kadün bende-i efgendesi olsun
Âlemde o kim gussadan âzâd olayım der

Ömrün geçirüp kûh-ı belâda dil-i şeydâ
Berhem-zen-i hengâme-i Ferhâd olayım der

Vasl istemeyüp hicr ile hoş geçdügi bu kim
Miskîn gam-ı cânâneye mu‘tâd olayım der

Gezdi yürüdi bulmadı bir eglenicek yer
Min-ba‘d yine âzim-i Bağdâd olayım der

Bağdâd sadefdür güheri dürr-i Necef’dür
Yanında anun dürr ü güher seng-i hazefdür

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.