Gazel 2

Refiklerni bârın yâr u mu’temed kıldıng

Arâda tek meni merdûd idim ki red kıldıng

Felek cefâsı, ulus ta’ni yu firâking otı

Bas ermes erdi ki sen hem yene meded kıldıng

Keçib cehân bile cândın seni dedim, cânâ

Meger ki katlime bu cürmi sened kıldıng

Garaz çu ölmegim erdi, bar erdi lutfung hem

Gazab ne erdi ki ey şâh-ı serv-kad, kıldıng

Gamıngni çekkeli yâlğuz ko’ngül edi âciz,

Ki tiğ-ı furkat ile ânı yüz aded kıldıng

Çu baht ahtarı Sa’d olmadı, ne sud, eykim,

Sipihr zicini hal kılgalı rasad kıldıng

Nevâî, yâr ne cevr etse canga minnet koy

Ezelde çünki bu da’vânı tâ ebed kıldıng

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.