Cânda Işkun Olalıdan İhdâs

Cânda ışkuñ olalıdan ihdâs
Geldi binüm başuma çoh ahdâs

Işkuñı tâ ebed komaz göñlüm
K’ol ezelden-durur baña mirâs

Seni sever kamusı pîr ü cüvân
Cân virür yoluña zükûr u ünâs

İrse agzuñ yarı yire göreler
Keyfe yuhyi’l-izâme fî’l-ecdâs

Ne-durur akl ışk olan yirde
N’ola saleb çü çeng ura dilhâs

Agzuñ añsam ola ibâret-teng
Saçuñı disem uzanur ebhâs

Işksuz itme Ahmedî göñlin
İy ki sensin şikestelere gıyâs

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.