Cân Saçunun Girihinden Dilemez Ki Ola Necât

Cân saçuñuñ girihinden dilemez ki ola necât
H‹ş hevâdur hevesi bu ki bula anda vefât

Hasretinden yüzüñüñ yile varur bâg-ı bahar
Hacletinden lebüñüñ yire girür âb-ı hayât

Agzuñuñ dürci zekâtın taleb itmek dilerem
N’ideyim farz degül lal-ile lü’lüye zekât

Hareketden elif itmişdür ibâ kâmetüñüñ
Elifine n’ireden girdi bu mevzûn harekât

Her kişi kim yüzüñüñ zikri vü fikri-y-le ölse
Seyyi’âtına bedel olmaya dürlü hasenât

Gözlerüñ oynayıcah akl-ıla mensûbesi anuñ
Kime ferzin sürer-ise ola bir şâh-ıla mât

Diledüm kim irişem der-gehüñe akl didi
Karrebe’n-nefs vekıf fî arasâti’l-arefât

Ahmedî’yi kamu fakr-ıla selâtine degin
İşigüñde gören eydür zi refîü’d-derecât

  Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış.
Yorum Yap
*Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.